Μεγεθυντικά γυαλιά

Οι χειρουργικές επεμβάσεις στο Θυρεοειδή και τους Παραθυρεοειδείς Αδένες είναι κατά μία έννοια “μικροχειρουργικές επεμβάσεις”. Η χειρουργική τομή μπορεί να είναι ιδιαίτερα μικρή και οι ανατομικές δομές του χειρουργείου λεπτές και ευαίσθητες.

Η Χειρουργός Θεοδώρα Μαργαρίτη, ακολουθώντας την παράδοση του κέντρου αναφοράς στο οποίο εκπαιδεύτηκε, χρησιμοποιεί σε όλες τα χειρουργεία τα μεγενθυντυκά γυαλιά (Loupes) , ως μέθοδο αύξησης της ευκρίνειας της όρασης και της ακρίβειας των χειρισμών. Άλλες “μικροχειρουργικές” τεχνικές (όπως ενδοσκοπική, ρομποτική, διαστοματική Θυρεοειδεκτομή και Παραθυρεοειδεκτομή), επί της ουσίας συχνά συνδέονται με μεγαλύτερο χειρουργικό τραύμα, έχοντας ως δυνητικό πλεονέκτημα μόνο τη μικρότερη τομή.

Αντίθετα, η συστηματική χρήση των μεγεθυντικών γυαλιών με μεγέθυνση 2.0x προσφέρει ασφαλείς λεπτούς χειρισμούς με τη μικρότερη δυνατή τομή. Συγκεκριμένα επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση του πολύ λεπτού παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και έτσι συμβάλει στην αποφυγή του τραυματισμού του. Επιπλέον, οι μικροσκόπικοί παραθυρεοειδείς αδένες (μεγέθους κόκκου ρυζιού) μπορούν να αναγνωριστούν και να διασωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι με τη χρήση των γυαλιών μειώνονται οι επιπλοκές οι σχετικές με τη φωνή και το χαμηλό ασβέστιο.

Θεοδώρα-Μαργαρίτη-Χειρουργός-Θυρεοειδούς

Θεοδώρα Μαργαρίτη

Η Θεοδώρα Μαργαρίτη είναι Χειρουργός Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων με έδρα την Αθήνα και συνεργάτης της πανεπιστημιακής κλινικής Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Helios Wuppertal (Γερμανίας), κέντρου αναφοράς στη χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών.
Διαθέτει μακροχρόνια κλινικη εμπειρία περισσότερων από 800 επεμβάσεων και πιστοποιημένη εξειδίκευση από την Ευρωπαική εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (Fellow of the European Board of Endocrine Surgery).